Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας, Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. «Η Λαογραφία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής»
ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας, Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. «Η Λαογραφία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής»

Apr 01 2024 | 00:27:25

/